חב' כביש חוצה ישראל- ניהול פרויקטים

• מעקב ובקרה של פעילות האגף ההנדסה תוך כדי שיתוף עם האגפים הנוספים של החברה. התפקיד מחייב מעורבות של החתום מטה בכל צמתי החלטות הקשורות לקידום הפרויקטים העיקריים של חב' כביש חוצה ישראל, קרי קידום סלילתו של כביש 6 צפונה ודרומה, קידום תכנון של מסילות ברזל עלפי החלטות הממשלה במסגרת "תוכנית נתיבי ישראל".

• ניהול תוכנית העבודה ההנדסית של החברה על כל היבטיה, החל מגיבוש המשימות לשנת העבודה ולתוכנית החומש של החברה והמשך בהערכת התקציבית של הפרויקטים השונים ובקידום מימושם עם אישור התוכנית ע"י גורמי הממשלה.

• ניהול פרויקטים ובתוך זה ניהול תכנון, ניהול המכרז וניהול הביצוע של פרויקטים נבחריםף כגון:

– הסדרת נחל רבה במחלף קסם: היקף של כ- 10 מלש"ח.פרויקט הכנה לקראת הטיית כביש 444 על פי תכנונו הסופי במסגרת מחלף קסם.

– הסדרה והעמקת נחל שכם באזור בת חפר:היקף של כ- 15

מלש"ח.הפרויקט כלל שיקום נופי.

– הקמת חומת מיגון לכביש 6 באזור קלקליה:היקף של כ- 18 מלש"ח. הליך התכנון כלל התדיינות עם גורמים צבאים לקביעת קשת הסיכונים ודרכי התמודדות. הפרויקט כלל חומה בגובה כ 9.0- מ' ובאורך כ- 1,800 מ' ובסמוך אליו דרך פטרולים , מתקני ניקוז ומסתורי ירי. הפרויקט כלל שיקום נופי בגלל קרבתו לכביש 6.

– הקמץ חומת מיגון לכביש 6 באזור טול כרם:היקף של כ- 15 מלש"ח. הליך התכנון כלל התדיינות עם גורמים צבאים לקביעת קשת הסיכונים ודרכי התמודדות. הפרויקט כלל חומה בגובה כ 9.0- מ' ובאורך כ- 1,600 מ' ובסמוך אליו דרך פטרולים . הפרויקט כלל שיקום נופי בגלל קרבתו לכביש .6

– פיתוח שצ"פ בגודל 30 דונם בראש העין: במסגרת פעילות חכח"י לטובת הקהילה. הפרויקט בהיקף של כ- 4 מלש"ח.

– פיתוח שצ"פ בגודל 100 דונם בבת חפר: במסגרת פעילות חכח"י

לטובת הקהילה. הפרויקט בהיקף של כ- 15 מלש"ח.הפרויקט כלל

שבילים, מתקני משחקים, אמפי עם במה ,מגרשי ספורט, טיפול נופי.

– הסדרת כביש 551 במסגרת תחום הקו הכחול של מחלף אייל: הרחבת הכביש לדו מסלולי, הצבת רמזורים. היקף של כ- 5.0 מלש"ח

– סלילת כביש 61 המחבר את מחלף באקה לבאקה -ג'ת: הפרויקט

בהיקף של כ – 10 מלש"ח כלל, עבודות עפר, מצעים, סלילה, ריהוט כביש, תאורה וטיפול נופי.

– סלילת כביש 5504 לשיפור הבטיחות: יישור עקומה בכביש 5504 אורך של כ- 1,000 מ' על מנת לשפר את בטיחות הניסעה. העבודה כללה, עב' עפר, מצעים, אספלט, ריהוט כביש , תאורה שיקום נופי.

– קטע 19/20 של כביש 6: ליווי התכנון והביצוע של כביש 6 באורך של כ – 35 ק"מ. כביש מהיר לרבות מחלפים וגישור. פרויקט בהקף של כ –  1,000 מלש"ח.