משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון - בניה עירונית ,תכנון כבישים ותנועה

• שכ' עמישב – פתח תקווה – 400 יח"ד.

• שכונת קדימה – מתחם ג' – 1000 יח"ד.

• קרני שומרון 200- יח"ד

• עמנואל- תכנון מערכת דרכים

• ביתר עלית – תכנ ון כבישים ומגרשים

משרד הבינוי והשיכון - בניה כפרית,תכנון כבישים ותנועה

• עוקף חלמיש דיר ניזם-תכנון מוקדם וקידום תב"ע

• עוקף אום צפא-תכנון מפורט

• מעבר טו"כ-הפרדה דו מפלסית בין כביש 557 וכביש 574

• מעבר קלקיליה-הפרדה דו מפלסית בין כביש 55 וכביש 574

• עוקף ואדי חרמיה-תכנון מפורט

• תפוח 200 יח"ד –תכנון כבישים ומגרשים

• שתולים 120 יח"ד –תכנון כבישים ומגרשים

• סלעית 120 יח"ד –תכנון כבישים ומגרשים

• חרמש 120 יח"ד –תכנון כבישים ומגרשים

• חרמש צפון 700 יח"ד )לווי תב"ע(

• מגדלים 100 יח"ד –תכנון כבישים ומגרשים

• שער אפריים 600 יח"ד –תכנון כבישים ומגרשים

• עזריאל פיתוח מרכז הישוב

• פורת פיתוח מרכז הישוב

• נילי 700 יח"ד (לווי תב"ע)

• אבני חפץ 130 יח"ד –תכנון כבישים ומגרשים

• הר ברכה 120 יח"ד –תכנון כבישים ומגרשים

• הר ברכה תוכנית מתאר

• הרברכה 644 יח"ד – (תב"ע)

• נגוהות 50 יח"ד –תכנון כבישים ומגרשים

• אור הנר 22 יח"ד במסגרת ההיתנתקות

• ניר עם 30 יח"ד במסגרת היתנתק ות

• אדורה 50 יח"ד תכנון כבישים ומגרשים

• חפץ חיים/גני טל 400 יח"ד במסגרת קליטת מפוני גוש קטיף

• גבעות חזן 500 יח"ד במסגרת קליטת מפוני גוש קטיף

• גבעולים 120 יח"ד תכנון כבישים ותנועה (תב"ע)

• אליפז 120 יח"ד תכנון כבישים ותנועה (תב"ע)