רכבת ישראל

• חניון תחנת רכבת נורדאו-כ"ס (480 מקומות)
• חניון תחנת רכבת סוקולוב-כ"ס (350 מקומות)
• מעבר תת קרקעי-תחנת רכבת בני ברק
• חניון תחנת רכבת – רה"ע צפון (900 מקומות)
• חניון תחנת רכבת יבנה מערב (1100 מקומות)
• דרך גישה לתחנת רכבת אשקלון
• תחנת רכבת כפר מנחם לרבות דרך גישה
• צומת כניסה לתחנת רכבת כםר מנחם (כביש 383)